IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

Posljednje ažuriranje 24.05.2018

1. Opći podaci

Rail Cargo Group („RCG” ili „mi”) - Rail Cargo Austria AG, 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2, FN 248731g i njene podružnice – pridaje veliki značaj zaštiti Vaših ličnih podataka kao i njihovoj obradi u skladu sa propisima o zaštiti podataka. U okviru ove Izjave o zaštiti podataka mi, kao odgovorni za obradu ličnih podataka, se izjašanjavamo o tome na koji način prikupljamo lične podatke o Vama, kako ih eventualno dijelimo i koristimo i kako Vi možete da ostvarite svoja prava.

1.1 Ako imate pitanja u vezi s korištenjem Vaših ličnih podataka od strane naše kompanije, obratite nam se preko naših službenika za zaštitu podataka: datenschutz@railcargo.com

2. Vrste ličnih podataka i svrhe obrade

2.1 Podaci koje nam dobrovoljno stavite na raspolaganje

Vrste ličnih podataka Svrha prikupljanja podataka
Kontaktni podaci“ kao što su oslovljavanje, titula, ime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, funkcija, povezana kompanija/organ, odjeljenje
 • odgovaranje na poruke, pritužbe i zahtjeve za uslugu koje nam pošaljete kao i njihova obrada;
 • pružanje važnih informacija kao na primjer nove veze ili proizvodi;
 • pozivanje na događaje kao što su sajmovi, javne manifestacije;
 • organizacija ovih događaja;
 • učestvovanje u nagradnim igrama;
 • provođenje dobrovoljnih anketa
„Podaci o klijentima“, koje nam date ili koji nam trebaju za pružanje i naplatu naših usluga, kao što su oslovljavanje, titula, naziv, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte, dokaz o pripadnosti kompaniji kontakt osobe kod kupca, broj kupca, podaci o nalogu za nabavku i podaci o potrošnji, podaci o plaćanju kupca
 • iniciranje i odvijanje poslovnog odnosa;
 • naplata naših usluga;
 • pozivanje na događaje koje organizuje kupac;
 • obavještavanje o važnim informacijama kada je u pitanju naše pružanje usluga.
„Podaci o dobavljačima“, koje nam kao ugovorna strane date tokom procesa nabavke i izvršenja ugovora, kao što su oslovljavanje, titula, ime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte, dokaz o pripadnosti kontakt osobe kod dobavljača, podaci o plaćanju dobavljača.
 • iniciranje i odvijanje poslovnog odnosa.

2.1.1 Ako budemo od vas tražili bilo koje druge podatke osim gorenavedenih ličnih podataka, obavijestićemo Vas o njima kao i o konkretnoj svrsi u trenutku prikupljanja.

2.2 Podaci koje automatski prikupljamo, kolačići i slične tehnologije

2.2.1 Za informacije o ličnim podacima koje po potrebi automatski prikupljamo prilikom Vaše posjete našoj web.stranici, kao i u vezi s kolačićima i sličnim tehnologijama, provjerite uslove korištenja naše web-stranice.

2.2.2 Sistemi koje nudi RCG za svoje klijente i poslovne partnere vrše evidenciju sistema i aplikacija u uobičajenom obimu isključivo u svrhu analize grešaka. Ovo uključuje IP adresu i, u zavisnosti od sistema koji se koristi i ako je primjenljivo, pretraživač koji korisnik koristi. Pravni osnov za obradu podataka je legitimni interes kompanije RCG kada je u pitanju obezbjeđivanje sigurnosti mreže i podataka i funkcionalnost sistema, koji nije u konfliktu sa Vašim interesima kada su u pitanju zaštita privatnosti podataka ili osnovna prava i slobode (član 6 stav 1 slovo f Opće uredbe o zaštiti podataka - Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO).

2.3 Podaci koje dobijamo od eksternih izvora

2.3.1 Ponekad možemo dobiti lične podatke o Vama od eksternih izvora (kao što su podaci iz javno dostupnih registara, kao što su kompanija ili zemljišna knjiga, objavljene informacije na web-stranici Vaše kompanije ili organizacije ili ako uputite zahtjev/prigovor u vezi sa RCG-om drugoj kompaniji ÖBB grupe a koji zatim bude proslijeđen RCG-u na obradu). Pri tome provjeravamo da li ove treće strane imaju Vašu saglasnost ili su na drugi način legalno ovlaštene ili prinuđene da nam otkriju Vaše lične podatke.

2.3.2 Vrste podataka koje prikupljamo od trećih lica uključuju lične informacije koje se pojavljuju u javnim knjigama ili Vaše kontaktne podatke iz drugih javno dostupnih izvora, kao što su web-stranice kompanija. Mi koristimo informacije koje dobijamo od ovih trećih strana u sljedeće svrhe:

 • održavanje i poboljšanje ispravnosti podataka iz evidencije koju vodimo o Vama,
 • obrada zahtjeva/prigovora koji nam je podnijet.

3. Primalac podataka

3.1 Vaše lične podatke možemo proslijediti sljedećim kategorijama primalaca:

3.1.1 kompanijama grupe, kompanijama za obradu podataka i partnerima koji nam pružaju usluge obrade podataka ili koji na drugi način obrađuju lične podatke u svrhe opisane u ovoj Izjavi o zaštiti podataka ili koji će Vam biti saopćeni kada prikupimo Vaše lične podatke. Naša centralna kompanija za obradu podataka u oblasti informacionih tehnologija (npr. Rad IT sistema, tehničko održavanje i otklanjanje smetnji) je ÖBB-Business Competence Center GmbH, Erdberger Lände 40-48, 1030 Beč, FN 248730 f, kompanija ÖBB grupe. Spisak najvažnijih kompanija ÖBB grupe nalazi se na adresi https://konzern.oebb.at/de/ueber-den-konzern/organisation.

3.1.2 nadležnom izvršnom organu, regulatornom tijelu ili vladinom organu, sudu ili nekoj drugoj trećoj strani, ako je objelodanjivanje neophodno (i) prema važećim zakonima ili propisima, (ii) za ostvarivanje, zaštitu ili odbranu naših zakonskih prava ili (iii) za zaštitu Vaših važnih interesa ili važnih interesa druge osobe;

3.1.3 potencijalnom kupcu (i njegovim predstavnicima i savjetnicima) u vezi sa planiranom kupovinom, spajanjem ili preuzimanjem našeg preduzeća (ili bilo kog njegovog dijela), pod uslovom da obavijestimo kupca da Vaše lične informacije smije prosljeđivati isključivo u svrhe navedene u ovoj Izjavi o zaštiti podataka;

3.1.4 bilo kojoj drugoj osobi, ukoliko se Vi slažete sa objelodanjivanjem.

4. Pravni osnov za obradu ličnih podataka

4.1 Pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka zavisi od specifičnog konteksta u kojem ih prikupljamo.

4.2 Po pravilu, Vaše lične podatke ćemo obrađivati samo ako imamo Vašu saglasnost za to (član 6 stav 1 slovo a Opće uredbe o zaštiti podataka EU - Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO), ako nam trebaju Vaši lični podaci kako bi ispunili ugovor sa vama (član 6 stav 1 slovo b Opće uredbe o zaštiti podataka ) ili ako imamo legitimni interes za obradu koji nije u suprotnosti s Vašim interesima kada su u pitanju zaštita podataka ili osnovna prava i slobode (član 6 stav 1 slovo f Opće uredbe o zaštiti podataka). U nekim slučajevima, obrada Vaših ličnih podataka može biti obavezna u svrhu ispunjenja zakonske obaveze (član 6 stav 1 slovo c Opće uredbe o zaštiti podataka), kao što su zakonske obaveze čuvanja podataka ili kako bi se zaštitili Vaši vitalni interesi ili vitalni interesi druge osobe (član 6 stav 1 slovo d Opće uredbe o zaštiti podataka).

4.3 U slučaju da obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu drugih legitimnih interesa (ili onih treće strane) koji nisu spomenuti iznad, blagovremeno ćemo Vas obavijestiti o tim legitimnim interesima.

5. Skladištenje podataka

5.1 Mi čuvamo Vaše lične informacije sve dok je to neophodno za ispunjenje svrhe ili ako postoje ugovorne ili zakonske obaveze ili legitimni interesi (npr. u svrhu pružanja usluge koju ste zahtijevali, ispunjenja zakonske obaveze čuvanja podataka ili utvrđivanja zakonskih prava).

5.2 Ukoliko ne postoje legitimne svrhe za dalje skladištenje ličnih podataka, oni se brišu ili anonimiziraju. Ako to nije moguće (npr. zato što su Vaši lični podaci sačuvani u arhivama sigurnosne kopije), Vaše lične informacije ćemo čuvati na bezbjedan način i nećemo ih učiniti dostupnim za dalju obradu sve dok njihovo brisanje ne bude moguće.

6. Prava lica na koja se odnosi zaštita podataka

6.1 U skladu sa zakonskim odredbama imate pravo na dobijanje informacija o podacima koji se odnose na Vas, ispravkama i brisanju, na ograničenje obrade ili prigovor na obradu, na prenosivost podataka kao i da se žalite nadležnom organu.

6.2 Ukoliko obrađujemo Vaše lične informacije na osnovu Vašeg pristanka, možete u svakom trenutku da povučete Vašu saglasnost. Povlačenje Vaše saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade prije Vašeg povlačenja.

6.3 U slučaju da se lični podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga, čija obrada nije zasnovana na Vašoj saglasnosti, imate pravo da u bilo kom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših ličnih podataka u svrhu takvog marketinga; ovo se odnosi i na profiliranje ukoliko je to povezano sa takvim direktnim marketingom.

6.4 Da biste ostvarili ova prava, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka putem e-pošte ili redovne pošte na adresu „Rail Cargo Austria AG z. Hd. Datenschutzbeauftragte/r, 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2“. Provjerit ćemo Vaš zahtjev i u skladu s tim odgovoriti.

6.5 Štaviše, možete odjaviti promotivna obavještenja koja Vam šaljemo po potrebi. Molimo kliknite na link za odjavu u promotivnoj e-pošti koju Vam pošaljemo ili se odjavite sa ove liste za slanje putem e-pošte na adresu navedenu u referentnoj promotivnoj poruci e-pošte. Da biste se odjavili iz ostalih vidova promotivne komunikacije (kao što su pošta ili telefon), obratite nam se poštom na adresu „Rail Cargo Austria AG, Legal Affairs, z.Hd. Datenschutzbeauftragte/r, 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2“.

7. Ažuriranja ove Izjave o zaštiti podataka

7.1 Povremeno možemo ažurirati ovu Izjavu o zaštiti podataka u pogledu pravnih, tehničkih i poslovnih razvoja događaja. Prilikom ažuriranja naše Izjave o zaštiti podataka poduzećemo razumne korake kako bismo Vas na osnovu značaja izvršenih izmjena o njima obavijestili. Za svaku suštinsku izmjenu Izjave o zaštiti podataka koju izvršimo tražit ćemo Vašu saglasnost, ako i u mjeri u kojoj to zahtijevaju važeći zakoni o zaštiti podataka. Datum „posljednjeg ažuriranja“ nalazi se na početku ove Izjave o zaštiti podataka.