Impressum

Rail Cargo Logistics - BH d.o.o.

BIH-71000 Sarajevo
Trešnje 1
Tel. +387 33 775 750
Fax +387 33 775 471

 

Identifikacijski broj subjekta: 4200097210008
Porezni identifikacijski broj: 200097210008
Registrovano kod Kantonalnog suda pod MBS: UF/I-2039/00

Registrovano sjedište: BIH-71000 Sarajevo, Trešnje 1