Hamed Šivšić

Direktor
71000 Sarajevo
Trešnje 1

Tel. +387 33 775 450
Fax +387 33 775 471
hamed.sivsic@railcargo.com

Drvo

Ekološki prihvatljiv

Preduzeća iz djelatnosti građevinarstva, proizvodnje namještaja i papirne industrije su dugogodišnji korisnici naših usluga. Za naše komitente pronalazimo optimalna logistička rješenja unutar Europe. Otpreme se vrše u vagonskim grupama i kompletnim vozovima direktno kupcu.

Naše usluge

  • Organizacija transporta širom Europe "od vrata do vrata"
  • Izbor i dispozicija odgovarajućih vagonskih materijala
  • Sve prateće špediterske usluge
  • Kvalitetna koordinacija transporta
  • Osiguranje tereta