Hamed Šivšić

Direktor
71000 Sarajevo
Trešnje 1

Tel. +387 33 775 450
Fax +387 33 775 471
hamed.sivsic@railcargo.com

Građevinski materijal

Profesionalci zajedno

Cement, vapno, gips, gips kartonske ploče, izolacijski materijali, pločice, stakleni proizvodi, kaolin, pijesak, šljunak , kreda, industrijska so i sumpor: Postoji velika paleta proizvoda unutar navedene djelatnosti koji zahtijevaju veliku pozornost prilikom prijevoza, ali posebno primjenu stručnih znanja i iskustva. Naš educirani i profesionalni kadar pristupa zajednički obradi upita za prevoz pružajući komitentu brzu i optimalnu ponudu za organizaciju i otpremu robe.

Proizvodi koji su predmet prevoza zahtijevaju adekvatna prevozna sredstva, odnosno različite vrste vagona predviđene za svaku vrstu robe obzirom na njenu specifičnost: kao na primjer Za-vagoni za prevoz mramora u prahu, Silos-vagoni za prijevoz materijala u prahu, vagoni tipa T za istovar robe pod gravitacijom ili H-vagoni za paletiziranu robu te je pogodan i za komadne pošiljke.

Naše usluge

  • Izrada ponuda za logističke usluge u djelatnostima građevine, skladištenja, transporta i veza
  • Optimizacija logističkih procesa u pojedinim fazama izgradnje
  • Odabir adekvatne opreme kao na primjer specijalnih kontejnera i osiguranje prilikom utovara/istovara

Naravno organizujemo uslugu dopreme „od vrata do vrata“: Preuzimanje i dostavu robe kamionima ili otprema robe dalje pomorskim putem, dio su naše ponude komitentu. Razgranatom mrežom partnera u svijetu možemo ponuditi kvalitetnu i cjelokupnu logističku uslugu.