Hamed Šivšić

Direktor
71000 Sarajevo
Trešnje 1

Tel. +387 33 775 450
Fax +387 33 775 471
hamed.sivsic@railcargo.com

Mašine, automobili i šinska vozila

Željeznica je sposobna sve organizovati i otpremiti


Organizovanje željezničkog transporta za navedene proizvode zahtjeva specifična rješenja, koja mogu ponuditi naši stručno educirani uposlenici. Prije svega to se ogleda u posebnoj pažnji prilikom utovara, praćenju, osiguranju utovara robe i istovaru, kao i ostalim zahtjevnim procesima, koji su neophodni prilikom otpreme.

Nudimo stručno planiranje međunardonog prevoznog puta uključujući uslužno savjetovanje po pitanju carinskih, skladišnih usluga i pretovara sa transparetnim prikazom troškova na čitavom prevoznom putu.

Naše usluge

  • Sigurnost prevoza automobila, mašina i šinskih vozila
  • Transparetnost troškova prevoza i profesionalnu uslugu
  • Pribavljanje  dozvola neophodnih za odvijanje transporta

Naša razgranata mreža poslovnih kontakata, kao i izvrsna saradnja sa željeznicama širom  Europe, garantira kvaliteno odvijanje transporta za potrebe naših komitenata.