Hamed Šivšić

Direktor
71000 Sarajevo
Trešnje 1

Tel. +387 33 775 450
Fax +387 33 775 471
hamed.sivsic@railcargo.com

Otpadno željezo

Stručna rješenja za reciklažnu industriju

Pored pojedinačnih vagona koriste se i troškovno povoljniji kompletni vozovi, koji željezni otpad grupirano dovoze do željenih odredišta. Pri tome nudimo jedinstvenu prevoznu cijenu, brz i jednostavan prevoz otpada. Naravno, preuzimamo kompletnu organizaciju i praćenje odvijanja prevoza – od utovara robe pa sve do dostave primatelju.

Naše usluge

  • Kontrola radijacije
  • Reekspedicija
  • Praćenje prevoza
  • Popunjavanje potrebne prevozne dokumentacije za reciklažnu industriju

U našoj nadležnosti nalaze se transporti slijedećih proizvoda: industrijski otpad, teški otpad, lagani otpad, otpad od usitnjavanja, rezani otpad, čelične strugotine, stari i novi otpad.