Hamed Šivšić

Direktor
71000 Sarajevo
Trešnje 1

Tel. +387 33 775 450
Fax +387 33 775 471
hamed.sivsic@railcargo.com

Rude i sirovine

Transporti ugljena, koksa i rude

Za transporte željezne rude, ugljena, koksa i ostalih metalurških sirovina naši stručnjaci razvili su kompletne međunarodne logističke pakete. Pri tome je posebna pažnja posvećena odgovarajućim zahtjevima kao i specifičnosti utovarnog i istovarnog mjesta. Prije realizacije transporta donosimo odluke o odgovarajućim vrstama vagona – kao na primjer Fa ili Ea vagoni. Za rasute terete nudimo moderne Ta vagone. Ponudom fleksibilnih alternativnih transportnih tehnologija u mogućnosti smo reagovati na visoku dinamiku ovog tržišnog segmenta.

Kao univerzani logističari, osim željezničkog transporta, nudimo čitavu paletu ostalih otpremničkih usluga.

Naše usluge

  • Transportna logistika sa planiranjem trase
  • Prevoz kompletnih vozova
  • Izbor i dispozicija odgovarajućih vagonskih materijala
  • Pretovar u lukama tj. između različitih širina kolosijeka
  • Organizacija transporta do korisnika

Pri tome optimiramo upotrebu različitih sredstava transporta – na primjer organizujemo pretovar sa željeznice, kao glavnog nosioca transporta na kamione ili brodove. Na taj način korisnicima pružamo logističku uslugu dopreme "od vrata do vrata" u potpunosti prilagođenu odgovarajućem zahtjevu.