Đenan Honić

BiH-71000 Sarajevo
Trešnje 1
Tel. +387 33 775 459
Fax +387 33 775 468
djenan.honic@railcargo.com

Konvencionalni transport

Pouzdano, ekološki prihvatljivo, povoljno

Brodski prevoz morem danas ima veliki značaj za sve vrste roba i luke Jadranskog mora su logično mjesto prihvata kontejnerskih pošiljaka ili pošiljaka sa rasutim teretima, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i cijelu regiju koja geografski gravitira.

Organizujemo i vršimo zakup za konvencionalne pomorske transporte od/do jadranskih luka, i pri tome osiguravamo i dostavu u luke željezničkim i cestovnim vozilima. Ugovaranjem transportnog osiguranja, te organizacijom pretovara i robne kontrole zaokružujemo našu paletu usluga.

Naše usluge

  • Organizacija pomorskog prevoza
  • Pretovar i kontrola robe u lukama
  • Dostava robe do luka željezničkim i drumskim vozilima
  • Transportno osiguranje.

Naše iskustvo i dugogodišnja saradnja sa gustom mrežom partnera, kao i certifikacija po EN ISO 9001:2008, garantuju sigurno odvijanje naših brodskih prevoza.