Rail Cargo Logistics - BH

BiH-71000 Sarajevo
Trešnje 1
Tel. +387 33 775 450
Fax +387 33 775 471
office.rcl.bh@railcargo.com

Logistički centar Sarajevo

Sigurnost, kvalitet i visoka tehnologija

Naš logistički centar u Sarajevu raspolaže modernom opremom i carinskim skladištem tip "A". Skladište je pogodno za živežne namirnice, elektorničke uređaje, namještaj i svu robu široke potrošnje.
U skladu sa Vašim potrebama i prirodom djelatnosti, na raspolaganju je skladište za ocarinjenu i neocarinjenu robu, odvojeni dio za robu visoke vrijednosti, kao i skladište za komisioniranje.

Važni podaci

  • 4.500 zatvorenog skladišta - blok i visokoregalno skladište,
  • 6.500 m² otvorenog skladišta
  • 8 utovarno / istovarnih rampi
  • 6 viljuškara, 6 paletara

Naše usluge

  • Roba u skladištu osigurana od svih uobičajenih rizika
  • 24-satni sigurnosni nadzor
  • Poštivanje strogih higijenskih i protivpožarnih propisa
  • Regalno skladište (6.000 paletnih mjesta za ocarinjenu i neocarinjenu robu)
  • Skladišni software Warehouse Management Software – pokriva sve potrebe naših kupaca