Istorija

Uspješni na dinamičnom tržištu 


2000 Osnivanje

Firma Schier, Otten & Co iz Austrije osniva firmu BIHATEAM d.o.o. kao preduzeće za međunarodnu špediciju i transport, sa ciljem razvoja sveobuhvatne palete špediterskih usluga na tržištu Bosne i Herzegovine. U godinama koje su neposredno uslijedile osnivanju, preduzeće bilježi kontinuiran rast i uspostavlja gustu mrežu renomiranih partnera, kao i transportne rute širom Europe.

2000 Uvođenje Sistema upravljanja kvalitetom

Od 2000 BIHATEAM  uvodi Sistem upravljanja kvalitetom certificiran prema normama EN ISO 9001 i redovno se podvrgava revizorskim kontrolama.

2002 Korak u međunarodne vode

Na međunarodnom aerodromu Sarajevo otvaramo odjel za avio i pomorske transporte. BIHATEAM postaje IATA (International Air Transport Association)-licencirani Cargo Agent, a time i zastupnik prominentnih avio kompanija, koje su se već etablirale na tržištu BiH.

Iste godine BIHATEAM postaje individualna članica organizacije FIATA (Međunarodno udružeje špeditera). Odjel za carinsko posredovanje useljava se u kancelarije na Carinskoj ispostavi Halilovići-Sarajevo. 

2007 Expanzija

Na površini od 10.000 m² BIHATEAM je izgradio i otvorio logistički cenar sa carinskim skladištem tip "A", prvi i do sada jedinstven objekat u Bosni i Hercegovini, sa namjenom za skladištenje raznih vrsta robe. Objekat je opremljen u skladu sa najmodernijim europskim standardima, a sve manipulacije obavljaju se uz pomoć Warehouse Management Softwarea. Logistički centar izgrađen je za pružanje usluga preduzećima koje imaju potrebu za uslugama skladištenja, pretovara, komisioniranja, prepakivanja, etiketiranja i drugim skladišnim manipulacijama. Na ovaj način BIHATEAM je proširio paletu usluga na pružanje usluga manipulacije uz upotrebu vlastitih skladišnih mašina i opreme.

2010 BIHATEAM je dio Koncerna Rail Cargo Austria (ÖBB)

Schier, Otten & Co se spaja sa Express-Interfracht Internationale Spedition GmbH, čime BIHATEAM postaje kćerka Express-Interfracht Internationale Spedition GmbH u Beču, a time i dio Rail Cargo Austria Group. 

2011 Proširenje palete usluga

BIHATEAM je proširio paletu usluga i orijentisao se u smijeru pružanja usluga u željezničkom transportu. Postali smo univerzalni logistički ponuđač usluga u željezničkom, drumskom, avio, pomorskom transportu, carinskom zastupanju i skladištenju.

2014 BIHATEAM d.o.o. postaje Rail Cargo Logistics - BH d.o.o.

Kao rezultat jedinstvene tržišne strategije, firma BIHATEAM od 01.07.2014.godine nastupa pod novom markom i mijenja naziv u Rail Cargo Logistics - BH d.o.o., Member of Rail Cargo Group.