Rail Cargo Logistics - BH

BiH-71000 Sarajevo
Trešnje 1
Tel. +387 33 775 450
Fax +387 33 775 471
office.rcl.bh@railcargo.com

TransANT
TransANT

Adriatica Shuttle

Linijom Adriatica Shuttle prevozimo Vašu robu do obale Jadranskog mora dva puta sedmično. Iz Perscare se robe dostavljaju do primaoca u skladu sa dogovorenim rokovima isporuke.

Naše usluge

  • konkurentne cijene
  • kvalificirani uposlenici sa znanjem više stranih jezika
  • 2 polaska sedmično prema i iz Italije
  • distribucija i preuzimanje u skladu sa dogovorenim rokovima
  • usluga "od vrata do vrata"
TransANT