Rail Cargo Logistics - BH

BiH-71000 Sarajevo
Trešnje 1
Tel. +387 33 775 450
Fax +387 33 775 471
office.rcl.bh@railcargo.com

Emilia Romagna Shuttle

Ovom uslugom povezujemo srednju i istočnu Europu sa  rastućim tržištem regije Emilia Romagna. Polasci 3 x sedmično osiguravaju pravovremeno prispjeće Vaših pošiljki.
Pored široke palete logističkih usluga, garantujemo profesionalnu obradu Vaših naloga.

Naše usluge

  • konkurentne cijene
  • kvalificirani uposlenici sa znanjem više stranih jezika
  • 3 polaska sedmično iz i prema Italiji
  • distribucija i preuzimanje u skladu sa dogovorenim rokovima
  • usluga "od vrata do vrata"