Rail Cargo Logistics - BH

BiH-71000 Sarajevo
Trešnje 1
Tel. +387 33 775 450
Fax +387 33 775 471
office.rcl.bh@railcargo.com

Santo Stino Shuttle

Kompletni voz iz Villacha u Santo Stino svakog dana

Ovom uslugom povezujemo naš logistički centar Santo Stino (po potrebi i Desio) sa mrežom pojedinačnih vagona RCA preko Villacha. Na obje lokacije raspolažemo specijalnim logističkim objektima, gdje organizujemo pretovar na kamione i distribuciju do krajnjeg kupca u razne regione Italije.

Naše usluge

  • 5 puta sedmično prema Santo Stino (po potrebi Desio)
  • dnevni polasci u Villach
  • preuzimanje/distribucija do kupaca u razne regione italije
  • pretovar i skladištenje na obje lokacije