Rail Cargo Logistics - BH

BiH-71000 Sarajevo
Trešnje 1
Tel. +387 33 775 450
Fax +387 33 775 471
office.rcl.bh@railcargo.com

Carpathia Express

Od Brünna prema Rumuniji via Sturovo

Ovim projektnim vozom mogu se transportovati robe iz značajnih privrednih regiona u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj i Njemačkoj prema Rumuniji i prema daljim destinacijama.

Naše usluge

  • prikupljanje sistemom pojedinačnih vagona
  • povezivanje u Brünnu
  • mogućnost dodatnog uvezivanja u Štúrovu
  • polasci 2-3 puta sedmično
  • kraće vrijeme transporta uz uslugu na redovnim trasama
  • siguran i ekološki prihvatljiv transport
  • isporuka "od vrata do vrata"