Rail Cargo Logistics - BH

BiH-71000 Sarajevo
Trešnje 1
Tel. +387 33 775 450
Fax +387 33 775 471
office.rcl.bh@railcargo.com

Sop Train

Kompletni voz iz Zapadne Europe do Rumunije

Pojedinačni vagoni iz Zapadne Europe (Njemačka, Austrija, Švicarska, Italija) povezuju se u Sopronu u kompletne vozove i upućuju preko granične stanice Curtici ili Episcopia Bihor do Rumunije.

Naše usluge

  • 3-4- polaska sedmično
  • kraće transportno vrijeme
  • usluga transporta "od vrata do vrata"
  • konkurentne cijene
  • logistički centri u Bukureštu i Curtici