Rail Cargo Logistics - BH

BiH-71000 Sarajevo
Trešnje 1
Tel. +387 33 775 450
Fax +387 33 775 471
office.rcl.bh@railcargo.com

Rumunski vozovi

Rumunija je ključna država u našoj istočno-europskoj mreži. Za transporte prema ovoj regiji u Brünnu (Carpathia Express) i u Sopronu (Sop Train) od različitih roba u pojedinačnim vagonima sastavljamo kompletne vozove.

 

Naše usluge

  • konkurentne cijene
  • kraće vrijeme transporta uz uslugu na redovnim trasama
  • siguran i ekološki prihvatljiv transport
  • isporuka "od vrata do vrata"