Muamer Botulja

71000 Sarajevo
Halilovići 10
Tel. +387 33 768 805
Fax +387 33 768 806
muamer.botulja@railcargo.com

Carinjenje

Pouzdano i brzo

Za poslove uvoza, izvoza i sva pitanja vezana uz carinjenje na raspolaganju Vam stoje naši carinski stručnjaci.

Naši odjeli carinskih poslova

  • Carinska ispostava Halilovići, Sarajevo
  • Međunarodni aerodrom Sarajevo

Naše usluge

  • Savjetovanje u svim carinskim i sličnim pitanjima
  • Savjetovanje u vanjskotrgovinskim poslovima
  • Uvozna i izvozna carinska otprema pomoću on-line veze sa carinom „e-carina“
  • Status povlaštenog primatelja u uvozu roba preko carinskog skladišta tip "A"
  • Vremenski neograničen smještaj robe u carinskom skladištu tipa "A"
  • Odobravanje bankovnih garancija za odgodu izmirenja duga prema carini
  • Osiguravanje bankovnih garancija u provoznim postupcima za sve vrste roba, kao i za osjetljive robe