Rail Cargo Logistics - BH

BiH-71000 Sarajevo
Trešnje 1
Tel. +387 33 775 450
Fax +387 33 775 471
office.rcl.bh@railcargo.com

Osiguranje transporta

Za svaki slučaj u svim situacijama

Bez obzira da li se radi o transportu kamionom, željeznicom, avionom ili se radi o skladištenju robe, bez osiguranja će šteta na robi u slučaju gubitka odnosno oštećenja često biti samo dijelomično nadoknađena.

Transportno osiguranje nadoknađuje punu vrijednost robe i garantira kontinuiranu zaštitu u isporuci„od vrata do vrata“. Pri tome nije mjerodavno gdje se šteta dogodila ili ko je prouzrokovao. Osigurani su također utovar, iskrcaj, pretovar robe, kao i sve ostale radnje. Kod prirodnih katastrofa i havarija osiguranje obezbjeđuje kvalitetnu zaštitu.

Naše usluge

  • Osiguranje za sve vrste transporta – u cijelom svijetu
  • Pokrivanje pojedinih transporta ili zaključivanje godišnjih polica
  • Ispostavljanje akreditivnih konformnih osiguravajućih certifikata
  • Besplatno naručivanje havarijskih komisionara i vještaka
  • Povoljne premije kod kupovine velikog obima

Upravljanje štetama

Štete na robi ne mogu se uvijek izbjeći. U situaciji nastale štete naši stručnjaci svojim savjetima stoje Vam  na raspolaganju.