Rail Cargo Logistics - BH

BiH-71000 Sarajevo
Trešnje 1
Tel. +387 33 775 450
Fax +387 33 775 471
office.rcl.bh@railcargo.com

Vozni park

Opremljeni za sve robe i sve zahtjeve tržišta

Željeznički transport

U željezničkom transportu, u izboru imamo široki asortiman složenih i modernih vagona Željeznica u Bosni i Hercegovini, Rail Cargo Wagon i Rail Cargo Hungaria. Osim Shimmns vagona za limove, Ha-vagona za paletiziranu robu ili Ta-vagona za prievoz građevinskog materijala, raspolažemo i nizom drugih specijalnih vozila koja se koriste zavisno od potreba prevoza. Više informacija o voznom parku možete pronaći na internet stranici Rail Cargo Wagon i Rail Cargo Hungaria.

Drumski transport

Za drumski transport, pored naše partnerske mreže u zemlji, naša matična firma u Austriji ima na raspolaganju vlastiti kamionski i kontejnerski vozni park; međunarodna partnerska mreža i izvan naših okvira omogućava nam pristup različitim specijaliziranim prevoznim sredstvima.