Sluzba za kupce

Kontakti

Kontakti

Za sva pitanja u svako vrijeme na raspolaganju Vam stoji naš stučni tim. ...više

Osiguranje transporta

Osiguranje

Bez obzira da li se radi o transportu kamionom, željeznicom, avionom ili se radi o skladištenju robe: bez osiguranja će šteta na robi u slučaju gubitka odnosno oštećenja često biti samo dijelomično nadoknađena. ...više

Carinjenje

Carinjenje

Za poslove uvoza, izvoza i sva pitanja vezana uz carinjenje na raspolaganju Vam stoje naši carinski stručnjaci. ...više

Vozni park

Vozni park

U željezničkom transportu, u izboru imamo široki asortiman složenih i modernih vagona Željeznica u Bosni i Hercegovini, Rail Cargo Wagon i Rail Cargo Hungaria. ...više