Opšti uslovi korištenja web-stranice Rail Cargo Group
(Rail Cargo Austria AD i većinski udjeli)

Preporučujemo Vam da brižljivo i u potpunosti pročitate ove uslove korištenja.

1. Područje važenja i oblast primjene

Korištenje web-stranice koju Vam je Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AD i većinski udjeli) stavilo na raspolaganje, kao i svih podataka, informacija i servisnih usluga dostupnih van ove web-stranice, za koje su potrebna posebna odobrenja, dozvoljenji su samo na osnovu ovih uslova.

Ovi Opšti uslovi korištenja mogu u pojedinačnim slučajevima biti nadopunjeni, modificirani i zamjenjeni dodatnim uslovima.

Pristupanjem web-stranici prihvatate važenje ovih Opštih uslova korištenja u njihovom sadašnjem obliku.

2. Web-stranice

Na našim web-stranicama Vam nudimo različite podatke, informacije i aplikacije za pozivanje ili download.

Mi smo u svako doba ovlašteni, da sasvim ili djelomično ukinemo svoju web-stranicu. Takođe ne garantujemo za stalnu raspoloživost naše web-stranice.

Neke oblasti ili usluge naše web-stranice mogu biti zaštićene lozinkom. Pistup tim stranicama je zato u posebnim slučajevima i u svrhu sigurnosti poslovnog prometa moguć samo ukoliko ste se prethodno registrovali. Ne postoji pravni zahtjev za registraciju.

Također zadržavamo isključivo pravo, da web-stranice, kojima ste ranije mogli slobodno pristupati, promijenimo na obavezne za registraciju.

Web-stranice trećih lica (hiperlinkovi)

Naše web-stranice mogu sadržavati hiperlinkove koji vode na web-stranice trećih lica.

Za sadržaje tih web-stranica ne preuzimamo nikakvu odgovornost, jer se pri tome ne radi o sadržaju kojeg smo mi stavili na raspolaganje.

3. Pravo korištenja

Korištenje sadržaja stavljenih na raspolaganje na našim web-stranicama podliježe uslovima u njihovom tadašnjem obliku.

Po potrebi posebno dogovoreni uslovi korištenja ili licenci imaju prednost u odnosu na ove Opšte uslove korištenja.

Svi sadržaji, koji na ovoj web-stranici stoje na raspolaganju, su zaštićeni autorskim pravima i u slučaju potrebe zaštitnom žigom i ukoliko nije posebno drugačije označeno, smiju se koristiti samo u lične i nikako u komercijalne svrhe.

Podaci, informacije, aplikacije, ime robne marke, slike i ostali sadržaji ne smiju se bez naše prethodne pismene saglasnosti prerađivati, mijenjati, kopirati, modificirati, dopunjavati, umnožavati, iznositi, trgovati njima, prodavati ih, iznajmljivati, izdavati ili na bilo koji način predavati i upotrebljavati.

Svako korištenje izvan tih granica (posebno komercijalno) bez prethodne saglasnosti operatera ili dotičnog nosioca prava nije dozvoljeno.

Izuzev isključivo dozvoljenih prava korištenja korisniku se neće dozvoliti nikakve licence i nikakva dalja prava svejedno koje vrste, a posebno na ime firme, na poslovna zaštitna prava (marke, uzorci upotrebe ili patenti) i na autorska prava.

Ukoliko Vi kao korisnik postavite na našu web-stranicu ideje i poticaje, time nam je dozvoljeno njihovo korištenje i upotreba bez naknade.

4. Obaveze korisnika

Vi kao korisnik ne smijete prilikom ili putem korištenja naše web-stranice

  1. povrijediti moralna načela Vašim korisničkim ponašanjem;
  2. koristiti ju u protivpravne svrhe;
  3. povrijediti naša poslovna prava zaštite i autorska prava ili neka druga prava;
  4. prenijeti nikakve sadržaje sa virusima, posebno sa trojancima ili drugim programima, koji mogu oštetiti software;
  5. postavljati, memorisati ili slati nikakve hiperlinkove ili sadržaje, za koje niste ovlašteni, pogotovo onda kada ti hiperlinkovi ili sadržaji vrijeđaju obaveze čuvanja tajne ili su protivpravni ili ako oni šire reklamu ili neželjene mailove (spemove), neprikladna upozorenja na viruse, pogrešne funkcije itd., ili ako potiču na sudjelovanje u igrama na sreću, piramidni sistem, akcije lančanih pisama, igara piramide i sličnih.

Zadržavamo pravo da zabranimo pristum našim web-stranicama u svako doba pogotovo onda kada Vi kao korisnik prekršite konkretne Opšte uslove korištenja ili ostale specijalne dogovore.

5. Odgovornost / Garancija

Ukoliko se podaci, informacije i aplikacije sa naše strane ustupe bez naknade izričito je isključena svaka odgovornost za predmetne i pravne nedostatke, ukoliko se ne mogne dokazati namjera ili podmuklo ponašanje sa naše strane.

Odgovornost u drugačijim slučajevima nego u gore navedenim ima za pretpostavku dokaz namjernog ili teškog nemarnog ponašanja sa naše strane. Uopšteno se isključuje odgovornost sa naše strane za indirektne štete, posljedične štete ili propuštenu dobit, kao i za mogući gubitak ili promjenu podataka i informacija. Odgovornost za tjelesne štete postoji već kod lakšeg nemara.

Takođe ne preuzimamo odgovornost za tačnost, nepostojanost grešaka, nepoštivanje zaštitnih i autorskih prava trećih lica, potpunost i/ili upotrebljivost kao i stalnu dostupnost web-stranice.

Iako se trudimo da naše web-stranice i na njima na raspolaganje stavljeni sadržaji ne budu pogođeni štenim softwareom, ne garantujemo Vam oslobođenost od štetnih softwarea. Prije upotrebe ili skidanja podataka ili informacija obavezni ste kao korisnik da samostalno preduzmete potrebne zaštitne mjere, kao npr. postavljanje relevantnih mjera sigurnosti.

6. Služba web-analize

Naše web-stranice koriste Piwik. Pri tome se radi o takozvanoj službi web-analize. Piwik koristi takozvane „kolačiće“, to su tekstualne datoteke, koje se memorišu na Vašem računaru i koje nam omogućavaju analizu korištenja web-stranice. U tu svrhu se korisničke informacije do kojih se dolazi uz pomoć kolačića (uključujući Vašu skraćenu IP-adresu) prenose na naš server i memorišu sa ciljem analize korištenja, što doprinosi našem optimiranju web-stranice. Vaša IP-adresa će pri tome postupku odmah biti anonimizovana, tako da povezivanje sa Vašom ličnošću nije moguće.

Podaci i informacije koje dobijemo putem kolačića o korištenju naše web-stranice neće biti prosljeđivani trećim licima.

Putem odgovarajućeg podešavanja Vašeg browser softwarea možete isključiti upotrebu kolačića. U tom slučaju bi se moglo dogoditi da niste u mogućnosti da u potpunosti koristite sve funkcije naše web-stranice.

Ukoliko niste saglasni sa memorisanjem i vrednovanjem podataka vezano za Vašu posjetu i korištenje naše web-stranice možete sa jednim klikom miša u svako doba da povučete saglasnost memorisanju i korištenju. U tom slučaju će se u Vašem browseru postaviti opt-out-kolačić što ima za posljedicu da Piwik ni u kom slučaju ne sakuplja podatke posjeta.

Isljučivo Vas napominjemo da slučaj brisanja kolačića ima za posljedicu brisanje opt-out-kolačića, tako da ga morate ponovo aktivirati.

7. Zaštita podataka

Iz tehničkih razloga se prilikom posjete naše web-stranice moraju sakupiti i memorisati neki podaci i informacije, npr. korištene web-stanice, vrijeme i trajanje posjeta, kao i podaci koji se stavljaju na raspolaganje od strane korištenog browsera (npr. korisnički sistem i upotrebljena sistemska podešavanja). Te podatke i informacije koristimo anonimno, da bismo našu ponudu mogli oblikovati što je moguće prikladnije za korisnike i da bismo je tehnički mogli optimirati.

Ukoliko biste nam Vi na naše web-stranice stavili na raspolaganje lične podatke i informacije koje su vezane za ličnost, koristićemo ih bez Vaše daljne saglasnosti. Korištenje u svrhe reklamiranja ili marketinga ili prosljeđivanja trećim licima usljediće samo sa Vašom posebnom saglasnošću. O prenosu na druga društva Rail Cargo Group ćemo Vas posebno informisati, ukoliko do toga dođe.

Na našim web-stranicama koristimo sadržaje spoljnih ponuđača (npr. Facebook, youtube, Twitter, …) odnosno prosljeđujemo Vas dalje na njihove web-stranice. Za vrijeme povezivanja nisu primjećeni nikakvi pravni prekršaji. Ako bi se neki takav pravni prekršaj uočio, link bi odmah bio odstranjen.

Ukoliko biste Vi na našim web-stranicama pozvali takve ponude ili se prebacili na te web-stranice, onda ćemo mi tim opraterima prosljediti podatke koji su nam stavljeni na raspolaganje od strane browsera. Uopšteno nismo odgovorni za sadržaje koji se nude na tim spoljnim web-stranicama, svejedno da li su vezani za zaštitu podataka ili za tehničku sigurnost podataka i informacija stavljenih na raspolaganje. Molimo Vas obratite pažnju vezano sa tim, da spoljni ponuđači možda koriste tehnologije za personalizaciju reklamiranja.

Opšte informacije

Imate pravo da od nas zatražite izvještaj o Vašim podacima koje memorišemo. Osim toga imate pravo da uz posjedovanje zakonskih preduslova zatražite ispravku i brisanje memorisanih podataka koji su vezani za Vašu ličnost.

Kontakt

Ukoliko na našoj web-stranici nudimo mogućnost kontakta putem maske za upis teksta, ta će komunikacija biti vođena kodirano putem https-protokola. Molimo Vas da obratite pažnju, da povjerljivost drugih vrsta komunikacije na internetu, posebno putem E-maila nije zagarantovana, iz tog razloga Vam preporučujemo da povjerljive podatke i informacije ne saopštavate putem E-maila.

8. Ostalo

Dodatni dogovori se obavljaju u pismenom obliku.

Ukoliko su pojedinačne odredbe tih uslova postale ili će postati nedjelotvorne, postojanost ostalih odredbi neće time biti pogođena. Nedjelotvorne ili ništavne odredbe će biti zamjenjene jednom odredbom takve sadržine, koja je privredno najsličnija nedjelotvornoj ili ništavnoj odredbi. To pravilo će po smislu imati svoju primjenu na propustima.

Ovde se primjenjuje austrijsko pravo sa izuzetkom normi upućivanja u internacionalnom privatnom pravu i UN-kupovnom pravu.

Mjesto izvršenja i nadležni sud su u Beču, ukoliko nije prisutan potrošački ugovor prema § 1 zakona o zaštiti potrošača.